Petícia

Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko:
 
1.    Proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť a k navráteniu pozemkov 2781/3, 2781/2, 2781/71, 2786/5 späť do Územného plánu obce teda Lokalitu „8 b ZAD 1“, riešené územie je priestor ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce.

 

Touto cestou vám chceme ešte raz veľmi poďakovať za podporu Petície k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov. 
 
V pondelok 4.4.2022 o 17:30 je Zastupiteľstvo obce Poľný Kesov. Bude sa prejednávať naša petícia o navrátenie pozemkov do územného plánu.
Prosíme tých, ktorí by nás vedeli prísť na toto zastupiteľstvo aj osobne podporiť, aby prišli v danom termíne do Kultúrneho domu,
Súradnice Kultúrneho domu – parkoviska sú: 48.16458833323539, 18.0661613669523
Linka na trasu Nitra- Kultúrny dom – parkovisko
 
Ďakujeme za podporu, stačí priniesť si dobrú náladu, prosbu za nás a zachovať si ich aj keď budú hromy blesky
 
Bod 11. Zastupiteľstva je naša petícia : „ Petícia proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga.  
Bod 12. je podľa obyvateľov obce protipetícia starostky obce...   „ My, dolupodpísaní občania obce Poľný Kesov, žiadame poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poľný Kesov, aby bol zachovaný súčasne platný stav Územného plánu obce Poľný Kesov – Zmeny a doplnky č.2 v lokalite pôvodných územno-priestorových celkov S a T. Žiadame Vás, aby bola v týchto lokalitách zachovaná orná pôda výlučne na poľnohospodárske využitie a aby činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga prebiehala v zmysle platného územného plánu v lokalitách vymedzených na agroturistiku. Realizáciu aktivít, ktoré v súčasnosti prebiehajú na pôvodnom územno – priestorovom celku S, došlo v tejto časti obce k výrazne zhoršenej kvalite života a narušeniu pokojného užívania vlastníkmi rodinných domov.“  
 
 
 

Linka na petíciu:
https://www.peticie.com/peticia_k_zachovaniu_vystavbe_a_rozvoju_verejnoprospenych_stavieb

FB Jazdecký klub Poľný Kesov:
https://www.facebook.com/JKPolnyKesov/

Podporný článok k petícii na nitranoviny.sk:
Jazdecký klub v Poľnom Kesove potrebuje vašu pomoc, podporte petíciu

Podporné stanovisko CVČ DOMINO:
Podporne-stanovisko-CVC-DOMINO.pdf

Podporné stanovisko Slovenskej jazdeckej federácie:
Podporne-stanovisko-Slovenskej-jazdeckej-federacie.pdf

Komentár k Obecnému zastupiteľstvu obce Poľný Kesov z 28.2.2022:
https://www.facebook.com/JKPolnyKesov/posts/3231241867162919

Video zo zastupiteľstva je na YouTube komunita Poľný Kesov:
https://www.youtube.com/channel/UCNDW9v3rSi1x0m2Em8Ad3Vg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupiteľstvo z 28.2.2022, ktoré nehlasovalo o našej žiadosti a chcelo dokonca zrušiť Základnú školu Čas 4:55 bod č. 6 - škola (stojí za pozretie takisto) Čas 1:22:55 bod č. 13 - náš projekt JKPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školiace stredisko

Náš projekt Školiaceho strediska v Poľnom Kesove je projektom pre všestranný rozvoj človeka. podporou vývoja ducha (cností človeka,čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka. Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt. Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania.
Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

Jazda na koni

Založili sme a prevádzkujeme Jazdecký klub Poľný Kesov, ktorý je zameraný na drezúru a je registrovaný v Slovenskej jazdeckej federácii.
Podporili sme zakúpenie a zapožičanie koní na jazdenie a špeciálnu terapiu a podporujeme ich ustajnenie a výcvik.
Podporili sme školenie našej členky pre úspešné získanie certifikátu inštruktorky jazdectva.

Hipoprofilaxia

Patríme k prvým zakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu terapiu na koni - Hipoprofilaxiu a podporujeme jej rozvoj a prevádzkovanie.
Hipoprofilaxia je znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Nakoľko duševný stav človeka vplýva na jeho fyzické zdravie, je možné aj takouto prevenciou predchádzať duševným a telesným chorobám. Aj zdravým ľuďom zlepšuje jazda na koni držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Treba to zažiť...

SantiagaCup

Jazdecké hobby preteky - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni v Jazdeckom klube Poľný Kesov.
Pretekom už pravidelne pripomíname širokej verejnosti, že práve v katastri obce Poľný Kesov sa konali prvé dostihy v strednej Európe vo vtedajšom Uhorsku v rokoch 1814 až 1822. Obec Poľný Kesov má z tohto dôvodu vo svojom erbe koňa. Akcia je vždy prístupná verejnosti a pre najmenších návštevníkov je možnosť vozenia na koni.
Pretekom sa snažíme obnoviť túto historickú tradíciu chovu koní a pretekov na koňoch, pričom sa zameriavame hlavne na podporu mládeže v dnešnom pretechnizovanom svete. Pre mladé jazdkyne a mladých jazdcov je jazdenie na koni súčasne overenou hipoterapiou a hipoprofylaxiou.
Jazdci si zmerajú svoje sily v disciplínach: kavaletový parkúr pre najmenších, krížiky 20-30 cm na rýchlosť, parkúr 50-60 cm na ideálny čas, drezúra a western extremetrail. V každej disciplíne sa súťaží v dvoch kategóriách, junior do 15 rokov a open od 15 rokov. V zmysle konských pretekov má každá kategória každej disciplíny šesť ocenených plus divácku cenu.
Účasť jazdcov a koní na 3. ročníku bola veľmi vysoká a aj preto sa pretek konal od rána do neskorého večera, no i tak sa tomu veľmi tešíme a dúfame, že taká hojná účasť bude aj o rok na 4. ročníku Santiaga Cup. :)
Dňa 30.8. 2020 Jazdecký klub Poľný Kesov organizoval 3. ročník jazdeckých hobby pretekov - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni a tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ďakujeme aj všetkým ostatným dobrým ľuďom a sponzorom, ktorí nás podporili.


Hipoprofilaxia - film

Nakrúcanie koprodukčného filmu o mladej trénerke jazdectva s pracovným názvom „Hipoprofylaxia“. Námet filmu o radostiach a starostiach mladej trénerky jazdectva je podľa skutočnej udalosti s využitím časozberného originálneho materiálu, ukazujúceho počiatky budovania a rozvíjania Jazdeckého klubu Poľný Kesov.
Film zachytáva úspechy na poli špeciálnej terapie na koni - Hipoprofilaxie ukazuje jej rozvoj a prevádzkovanie. Mapuje založenie a úspechy Jazdeckých hobby pretekov - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni v Jazdeckom klube Poľný Kesov zameraných hlavne na podporu mládeže v dnešnom pretechnizovanom svete. Pre mladé jazdkyne a mladých jazdcov Jazdeckého klubu Poľný Kesov je jazdenie na koni súčasne overenou hipoterapiou a hipoprofylaxiou čo prináša výborné výsledky v osobnom živote, v škole a aj na súťažiach.
Film bude zachytávať však aj temné stránky - bránenie výstavbe jazdeckého areálu pre Jazdecký klub Poľný Kesov zo strany úradov, či osobné snahy niektorých jednotlivcov na zničenie obnovovania historickej tradície chovu koní a pretekov na koňoch v obci Poľný Kesov. Práve v katastri tejto obce sa konali prvé dostihy v strednej Európe vo vtedajšom Uhorsku v rokoch 1814 až 1822 a z tohto dôvodu má táto obec vo svojom erbe koňa.
Temné stránky sa však vo filme prekrývajú so Svetlými stránkami - snahou o znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Nakrúcaný film bude súčasne pozvánkou na tento zážitok...