Projekty

Detské kráľovstvo a Detský hrad

Najväčším realizovaným projektom Detského kráľovstva je hra na život pre deti, pričom pri tejto hre deti reálne komunikujú s paritnými zložkami štátnej správy i samosprávy od obcí, cez mestské časti a mestá až po celonárodnú úroveň. V rámci tejto hry boli zakladané Detské obecné rady, Detské mestské rady a Detská národná rada. Na projekte sme spolupracovali so Slovenskou televíziou v rokoch 1995 - 1997. Centrálnym objektom Detského kráľovstva bol Detský hrad - Ekoiuventa. Bol to projekt v spolupráci s Bratislavskou Ekoiuventou v rokoch 1992-1994. Ekoiuventa sa stala miestom akcií známych ako Veselá sobota na Detskom hrade, ktoré mali v Bratislave cveng i pre spoluprácu s Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel a s Rádiom Twist, ktoré pomohlo s propagáciou nielen v Bratislave. Deti mali miesto krúžkov cechy s erbami podľa činnosti, mali kone na hipoterapiu i svojho Korunovaného kráľa a kňažnú. Pomocou hry Cesta kráľovského posla boli vyberané najtalentovanejšie a najkomunikatívnejšie deti pre spoluprácu s prezidentskou kanceláriou.

 

Projekty, činnosti a služby podporované Detským kráľovstvom:

 

Pomoci zo Svetla:

Podpora pokračujúcich i nových projektov pre celostné uzdravenie ducha, duše i tela človeka: Vo Svetle Poznania, Pomoci zo Svetla, Sceľovanie so Svetlom, Koledov Dar Slovenom, Nové Hodiny Slovenov, Nová Numerológia Slovenov, Nová Farbodiagnostika Slovenov, Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia, Nová Slovenská Hviezdovéda, Nový Slovenský prírodný kalendár...

 

Nitrianske korunovačné slávnosti - Svätoplukovská tradícia - Svätoplukove prúty

Projekt Svätoplukovská tradícia - Svätoplukove prúty v spolupráci s o.z. Pribinovo je projekt pripomínania Nitrianskych korunovačných slávností podobne, ako sa dnes pripomínajú neskoršie Bratislavské korunovačné slávnosti. Korunovačné slávností v Nitre siahajú do minulosti v rámci kresťanskej tradície až do 47 roku ako to popisuje Anton Semeš v knihe Nie sme tu odvčera čerpajúc z Vatikánskych archívov. Toto obdobie pôvodného a ariánskehu kresťanstva, ktoré tu bolo dávno pred príchodom Cyrila a Metoda neznižuje prínos Cyrilo-Metodskej misie, ale prehlbuje povedomie našej národnej hrdosti na dejiny našich predkov. Synergia predkresťanskej, rannokresťanskej a ariánskej viery bola na našom území príkladná. Súdržnosť Svätoplukových prútov bola až taká, že v trvalých bojoch Nitry s Rímom sme si počínali veľmi dobre, aj keď striedavo dobíjali a strácali Panóniu. Aj báseň "Mor ho!" o tom hovorí... Svätoplukovi sa podarilo obnoviť ríšu Slovenov do veľkosti novovzniknutej Stredorímskej ríše s titulom Cisára-Cára, z ktorej sa po rozpadnutí súdržnosti Svätoplukových prútov po smrti Svätopluka neskôr sformovalo České, Uhorské a Poľské kráľovstvo... Projekt má snahu o budovanie povedomia o tejto našej spoločnej minulosti a podporovanie užšej spolupráce týchto niekdajších krajín dnes združených vo V4.

 

Detský raj

 

Náš projekt Detský raj v Poľnom Kesove je snahou o realizáciu odkazu Komenského Veľkej didaktiky - duchovného vývoja, duševnej výchovy a racionálneho vzdelávania. Je projektom pre všestranný rozvoj človeka v detskom, dospievajúcom, dospelom i seniorskom veku. Je podporou vývoja ducha (cností človeka, čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky, environmentu, ekológie...), výchovy duše (behaviorálna terapia - liečba zmenou správania, myslenia a chcenia...), všestranného a celostného rozvoja tela človeka. Patríme k prvým spoluzakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu prevenciu na koni - Hipoprofilaxiu pre znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.

Projekt zahŕňa všetky kategórie obyvateľstva deti - súkromná Základná škola, spoluprácu so strednými i vysokými školami, či prednášky, semináre a školenia pre rozvoj žien a mužov v zrelom veku i seniorov.

V prvom rade vás prosíme o úprimné prosby za nás a náš projekt. Tí, ktorí by chceli pomôcť aj pozemským spôsobom poprosíme o príspevok na číslo účtu.: 2624777853/1100 alebo príspevok formou 2% z daní.

Tí, ktorí by sa chceli podieľať na tomto projekte investične sú taktiež vítaní so zabezpečením zákona vyrovnania. Podrobnosti na čísle 0903 725 876.

 

Mladý Gazda

Projekt Mladý Gazda je zameraný na zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež i celé rodiny. Pomocou zážitkového učenia a atraktívnymi činnosťami s cieľom vštepovať vzťah k prírode a k životnému prostrediu.
Projekt Mladý Gazda je súčasťou nášho projektu Domu Svetla a Pravdy - prameňa duchovnej sily, morálnej obrody Slovenského národa a poznania našich predkov Slovenov.

Prvá časť projektu: „Mladý poľnohospodár“ približuje prácu poľnohospodárov, pomáha obnovovať vzťah ľudí k pôde, k tradíciám roľníctva,
Druhá časť projektu: „Mladý lesník“ približuje prácu lesníkov, plánuje výsadbu stromov, detskú lesnú škôlku pre deti ako súčasť výučby prírodovedy,

Tretia časť projektu: „Jazdecký klub“ je zameraný na tréning koní pre špeciálnu terapiu a jazdenie na koni,
Štvrtá časť projektu: „Gazdovstvo v minulosti“ približuje práce na Gazdovstve pred zavedením modernej techniky,
Piata časť projektu: „Agrokruh“ plánuje zaviesť nové - moderné technológie pre obrábanie pôdy.
Šiesta časť projektu: „Dom Svetla a Pravdy“ plánuje kúpiť alebo postaviť priestor na stretávanie i ubytovanie.

 

Jazda na koni

Založili sme a prevádzkujeme Jazdecký klub Poľný Kesov, ktorý je zameraný na drezúru a je registrovaný v Slovenskej jazdeckej federácii.
Podporili sme zakúpenie a zapožičanie koní na jazdenie a špeciálnu terapiu a podporujeme ich ustajnenie a výcvik.
Podporili sme školenie našej členky pre úspešné získanie certifikátu inštruktorky jazdectva.

 

Hipoprofilaxia

Patríme k prvým spoluzakladateľom Hipoterapie na Slovensku a vytvorili sme novú špeciálnu prevenciu na koni - Hipoprofilaxiu a podporujeme jej rozvoj a prevádzkovanie.
Hipoprofilaxia je znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Nakoľko duševný stav človeka vplýva na jeho fyzické zdravie, je možné aj takouto prevenciou predchádzať duševným a telesným chorobám. Aj zdravým ľuďom zlepšuje jazda na koni držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z pobytu v prírode. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Treba to zažiť...

 

SantiagaCup

Jazdecké hobby preteky - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni v Jazdeckom klube Poľný Kesov.
Pretekom už pravidelne pripomíname širokej verejnosti, že práve v katastri obce Poľný Kesov sa konali prvé dostihy v strednej Európe vo vtedajšom Uhorsku v rokoch 1814 až 1822. Obec Poľný Kesov má z tohto dôvodu vo svojom erbe koňa. Akcia je vždy prístupná verejnosti a pre najmenších návštevníkov je možnosť vozenia na koni.
Pretekom sa snažíme obnoviť túto historickú tradíciu chovu koní a pretekov na koňoch, pričom sa zameriavame hlavne na podporu mládeže v dnešnom pretechnizovanom svete. Pre mladé jazdkyne a mladých jazdcov je jazdenie na koni súčasne overenou hipoterapiou a hipoprofylaxiou.

Jazdci si zmerajú svoje sily v piatich disciplínach: kavaletový parkúr pre detičky,  drezúrna  úloha Z3, krížiky na rýchlosť, parkúr 50-60 cm na ideálny čas a western extremetrail a špeciálna kategória bez zubadla. V každej disciplíne sa súťaží v dvoch kategóriách, junior do 15 rokov a open od 15 rokov. V zmysle konských pretekov má každá zo šiestich kategórii každej disciplíny šesť ocenených plus divácku cenu.
 
V roku 2024 bude Jazdecký klub Poľný Kesov organizovať už 7. ročník jazdeckých hobby pretekov - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni. Tento projekt býva realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Účasť jazdcov a koní je veľmi vysoká a aj preto sa pretek koná od rána do neskorého večera. Slávnostné vyhodnotenie je formou galavečera s odovzdaním Putovného pohára SantiagaCup a s vyhodnotením a ocenením najúspešnejších jazdcov. Už sa veľmi tešíme na hojnú účasť na 7. ročníku Santiaga Cup. :)

Ďakujeme aj všetkým ostatným dobrým ľuďom a sponzorom, ktorí nás podporili.

 

Hipoprofilaxia - film

Nakrúcanie koprodukčného filmu o mladej trénerke jazdectva s pracovným názvom „Hipoprofylaxia“. Námet filmu o radostiach a starostiach mladej trénerky jazdectva je podľa skutočnej udalosti s využitím časozberného originálneho materiálu, ukazujúceho počiatky budovania a rozvíjania Jazdeckého klubu Poľný Kesov.

Film zachytáva úspechy na poli špeciálnej prevencie na koni - Hipoprofilaxie ukazuje jej rozvoj a prevádzkovanie. Mapuje založenie a úspechy Jazdeckých hobby pretekov - Santiaga Cup v anglickom a westernovom jazdení na koni v Jazdeckom klube Poľný Kesov zameraných hlavne na podporu mládeže v dnešnom pretechnizovanom svete. Pre mladé jazdkyne a mladých jazdcov Jazdeckého klubu Poľný Kesov je jazdenie na koni súčasne overenou hipoterapiou a hipoprofylaxiou čo prináša výborné výsledky v osobnom živote, v škole a aj na súťažiach.
Film bude zachytávať však aj temné stránky - bránenie výstavbe jazdeckého areálu pre Jazdecký klub Poľný Kesov zo strany úradov, či osobné snahy niektorých jednotlivcov na zničenie obnovovania historickej tradície chovu koní a pretekov na koňoch v obci Poľný Kesov. Práve v katastri tejto obce sa konali prvé dostihy v strednej Európe vo vtedajšom Uhorsku v rokoch 1814 až 1822 a z tohto dôvodu má táto obec vo svojom erbe koňa.
Temné stránky sa však vo filme prekrývajú so Svetlými stránkami - snahou o znovunadobudnutie alebo udržanie duševného a fyzického zdravia pomocou pozitívnych účinkov jazdy na koni.
Kôň svojim správaním zrkadlí aktuálny duševný stav jazdca a tým mu "hovorí", čo má vo svojom správaní zmeniť. Skúsený tréner tlmočí jazdcovi túto "reč" koňa s cieľom pomôcť človeku rozvinúť dobré chcenie a čistotu jeho myšlienok, slov i činov a tým zlepšiť alebo udržať jeho duševné i fyzické zdravie. Kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky, pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. Nakrúcaný film bude súčasne pozvánkou na tento zážitok...

 

Ďalej podporujeme:

Centrum pomoci Astarté a Ametyst

Podporujeme vaše zdravie i masážami pre psychickú a fyzickú rovnováhu s využitím pôvodného Slovenského olejkárstva a farboterapie.

Štúdio ladného pohybu JASPIS

Podporujeme tých, ktorí chcú poznávať, že prejavy na našom tele sú už len dôsledkom našich postojov v živote. Keď budeme mať ochotu hľadať príčinu a pracovať s ňou tak, aby dôsledok bol radostný, prejaví sa to nielen na tele, ale aj na duši. Jednou z pomocí k tomu môže byť aj ORIENTÁLNY TANEC.

Inštitút AKÁŠA

Podporujeme prednáškovú a poradenskú činnosť o zmysle života a zlepšení jeho kvality. Zvyšovanie povedomia kultúr Slovenov, čerpanie z ich  životných právd a lečiteľstva.

 

Podpora vydávania kníh, časopisov i tvorby počítačových programov a internetových stránok

 

Literatúra JASPIS

Podporili sme vydávanie časopisu Zvesť a vydanie kníh: VO SVETLE POZNANIA, KOLEDOV DAR SLOVENOM a ŽENSKOSŤ, ZDRAVIE A TANEC ORIENTU.

Časopis JASPIS

Podporujeme internetový časopis JASPIS. Cieľom časopisu je rozšíriť vaše poznanie a schopnosti. Dúfame, že táto snaha vám bude k požehnaniu a ku pomoci, k podpore vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Programy JASPIS

Podporujeme vývoj počítačových programov JASPIS. Programy pomáhajú zavádzať do praxe Nové Védy Slovenov - Koledov Dar Slovenom. Ich hlavným cieľom je podpora vášho zdravia a všestranného tvorivého rozvoja.

Netvízia JASPIS

Podporujeme video-prezentácie seminárov JASPIS na internete. Video-prezentácie pomáhajú šíriť informácie o Nových Védach Slovenov - Koledovom Dare Slovenom.

www.svatygral.sk

Podporujeme internetové stránky pre tých, ktorí chcú podporiť vývoj svojho ducha a chcú samostatne hľadať "Pevný bod" Stvorenia.

https://www.peruno.sk

Podporujeme internetové stránky pre všetkých, ktorí chcú občerstviť svoju dušu, vyčistiť svoje duševné rúcho a chcú spoznávať kultúrne a historické hodnty našej spoločnosti.

https://www.yaspis.sk

Podporujeme multimediálne stránky "Ľuďom k požehnaniu a ku pomoci!"